Historija ažuriranja rješenih zadataka

Ovdje se nalazi historija ažuriranja rješenih zadataka.

4. I 2013.

Postavljena rješenja zadataka 3.20, 3.21, 3.38, 3.39, 5.17, 5.18, 5.29, 5.30, 5.41, 5.42, 5.47, 5.49, 6.45, 7.19, 7.24, 7.31, 7.37, 8.22, 8.35, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.22, 9.23, 9.28, 9.36, 9.59, 9.65, 9.69, 9.70 i 9.79.

Dopunjeno rješenje zadatka 1.57.

Izvršena korekcija sitnijih grešaka i pokoje krupnije greške u rješenjima zadataka 1.4, 1.16, 1.49, 1.65, 5.51, 6.36, 7.23, 7.30, 7.32, 9.19, 9.20 i 9.53 (greške uočili autor, Harun Šiljak, Dejan Azinović, Rijad Skrobo i Tajma Kovačević).

31. X 2012.

Postavljena rješenja zadataka 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.29, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 2.11, 2.17, 2.49, 2.52, 2.68, 2.69, 3.32, 4.37, 4.42, 4.48, 4.51, 5.51, 6.23, 6.24, 6.43, 6.49, 6.50, 6.57, 7.9, 7.18, 7.25, 7.39, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.31, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.55, 8.56, 8.61, 9.1, 9.3, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.24, 9.26, 9.27, 9.30, 9.31, 9.32, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.45, 9.48, 9.53, 9.56 i 9.58.

Izvršena korekcija sitnijih grešaka u rješenju zadatka 1.26 (grešku uočio i prijavio Dejan Azinović).

15. XII 2011.

Postavljena rješenja zadataka 2.85, 5.2, 5.3, 5.4, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.19, 5.31, 5.56, 5.57, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.39, 6.41, 6.42, 6.46, 6.51, 6.56, 6.63, 6.65, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.14, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.38, 7.40, 8.7, 8.9, 8.10, 8.13, 8.15, 8.19 i 8.21.

Izvršene korekcije sitnijih grešaka u rješenjima zadataka 1.16, 2.32, 2.59 i 4.45 (greške uočili i prijavili Namik Ćatibušić i Marina Milićević).

11. XI 2011.

Postavljena rješenja zadataka 1.21, 1.25, 1.27, 1.38, 1.42, 1.54, 1.56, 2.1, 2.8, 2.21, 2.23, 2.35, 2.43, 5.6, 5.7, 5.8, 5.27, 5.28, 5.35, 5.37 i 5.38.
1. XI 2011.

Postavljena prva skupina rješenih zadataka.

Nazad na početnu stranicu