Dr. Željko Jurić

DISKRETNA MATEMATIKA

ZA STUDENTE TEHNIČKIH NAUKAOva stranica predstavlja prateću web podršku za udžbenik "Diskretna matematika za studente tehničkih nauka" autora dr. Željka Jurića. Stranica je trenutno u razvoju i biće proširivana novim sadržajima. Kako je cilj autora da korisnici udžbenika što prije dobiju pristup korisnim resursima, za sada je postavljena minimalistička verzija stranice, urađena u any-browser-basic-html stilu. Dakle, aspekti dizajna su u početnoj fazi razvoja stranice potpuno zanemareni, tako da je težište stavljeno na informacije koje se na njoj mogu naći.

Općenito o knjizi
Sadržaj knjige po poglavljima
Predgovor knjige
Ispravke naknadno uočenih grešaka u knjizi

Kako kupiti knjigu?

Resursi:

Rješenja odabranih zadataka iz knjige
Neki dodatni zadaci sa rješenjima
Ispitni rokovi iz predmeta "Diskretna matematika" na ETF Sarajevo

Datum posljednjeg ažuriranja: 4. I 2013.

Historija ažuriranja