Općenito o knjizi

Knjiga "Diskretna matematika za studente tehničkih nauka" autora dr. Željka Jurića prvenstveno je namijenjena kao udžbenik za predmet "Diskretna matematika" koji se sluša na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, ali se može koristiti i na većini tehničkih fakulteta, kao i na drugim fakultetima koji slušaju neke dijelove gradiva obrađene u udžbeniku, poput Prirodno-matematičkog i Ekonomskog fakulteta. Naravno, knjiga može poslužiti i svima ostalima koje zanima materija koja se obrađuje u udžbeniku. Spisak tema koje se obrađuju u udžbeniku može se naći ovdje, dok se preciznije informacije o namjeni udžbenika kao i detaljniji uvid u materiju koja se u udžbeniku obrađuje mogu pročitati u predgovoru udžbenika, koji se nalazi ovdje.

Knjiga ima 724 stranice B5 formata sa tvrdim povezom. Od toga, izlaganje materije zauzima 623 stranice, dok ostatak otpada na prateće detalje, kao što su sadržaj, predgovor, zadaci za samostalan rad (nakon svakog poglavlja), bibliografija, indeks pojmova te indeks osoba koje se spominju u udžbeniku. Indeks pojmova sadrži preko 1700 referenci, dok indeks osoba sadrži oko 250 referenci.

Knjiga je bogata primjerima koji ilustriraju obrađenu teoriju. Pored toga, u knjizi se nalazi preko 700 zadataka za samostalan rad. Ovi zadaci u knjizi nisu riješeni, ali se planira da rješenja svih tih zadataka budu dostupna u elektronskoj formi. U ovom trenutku, izvjestan broj zadataka je već riješen, i njihova rješenja mogu se naći ovdje.

Knjiga je rezultat autorovog višegodišnjeg rada i stečenog iskustva kroz nastavu na predmetu "Diskretna matematika" na Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Za pripremu knjige korišteno je više od 70 drugih knjiga i ostalih štampanih bibliografskih referenci, te više desetina web izvora. Pored toga, neki od detalja izloženih u udžbeniku su rezultati autorovih samostalnih istraživanja.

Cijena knjige je 40 KM i može se nabaviti preko Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, koji je izdavač udžbenika. Detalji o tome kako se može nabaviti knjiga mogu se naći ovdje.

U slučaju potrebe, autora udžbenika možete kontaktirati putem emaila zjuric@utic.net.ba.

Nazad na početnu stranicu